Główna

Poprzez powołanie do życia MAK RP pragniemy nawiązać do ukształtowanych tradycji kozackich, kultywować zwyczaje, tradycję i historie Kozactwa oraz upowszechniać chwale, dokonania i szlachetne wzorce Kozactwa. Nawiązywać współpracę z bratnimi organizacjami kozackimi w Europie, pragniemy zbliżyć do siebie ideały ruchu kozackiego, jego tradycje i historie.
Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami kozackimi z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Rumunii, Mołdawii i Węgier. W Europie jest 32 organizacje kozackie, ale tych najbardziej liczących jest 5 i to z nimi w pierwszej kolejności nawiązaliśmy współpracę, która układa się wzorcowo. Zarząd MAK RP przebywał kilkukrotnie w bratnich organizacjach kozackich, jak również przyjmowaliśmy delegacje kozackie z zagranicy.